Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN2x3
29B+14S+10P
MILICA JOVANOVIĆ2x3
29B+14S+10P
SLAVICA VUJOVIĆ3x1
29B+14S+10P

I VJEŽBA Raspored studenata po grupama

Rezultati praktičnog ispita

Raspored studenata za polaganje praktičnog ispita

Termin praktičnog ispita iz biohemije

Ostvareni poeni na vježbama

Rezultati popravnih kolokvijuma