Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razumije poruke stručnog diskursa na teme s kojima se često susreće (kompjuterski virusi, komunikacioni protokoli, programski jezici, koncept interneta), kao i osnovne poruke složenijih računarskih tekstova na različite teme na engleskom jeziku, - usmeno se izražava o računarskim temama relativno tečno, koristeći složene strukture, razmjenjuje informacije i učestvuje u razgovoru na poznate i obrađene teme, na engleskom jeziku, - vlada gramatikom engleskog jezika na višem srednjem nivou, - napiše kraći sastav iz tematskih oblasti koje su poznate i obrađene, na engleskom jeziku, - uradi prezentaciju na temu vezanu za stručni jezik.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
11B+6S+4P
IGOR IVANOVIĆ2x1
11B+6S+4P

Vježbe online, 7.12.

Vježbe - online, 30.11.

Vježbe - online 23.11.

Online nastava - vjezbe

Materijali za nastavu