MODELIRANJE SAOBRAĆAJNICA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada procedurom za preuzimanje, kontrolu i obradu geodetskih podataka. 2. Vlada postupcima modeliranja i proračuna linijskih objekata primjenom CAD-a. 3. Vlada postupcima modeliranja i proračuna površinskih objekata primjenom CAD-a. 4. Transformiše rezultate modeliranja i proračuna u standardne forme projektne dokumentacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA IVANOVIĆ2x1
7B
TEODORA POPOVIĆ1x1
7B
1x1
7B