KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN GOGIĆ2x1
1S+2P
SNEŽANA RUTEŠIĆ2x1
1S+2P

Prvi čas mentorske nastave

Termini završnog i popravnog ispita i popravnih kolokvijuma

Izmjena satnice polaganja drugog kolokvijuma

Važni datumi prije ispitnog roka- IZMJENA

Rezultati prvog (dopunskog) kolokvijuma i uvid u radove

Novi domaci zadaci

Izvodi iz literature

Vježbe za prvi i drugi kolokvijum 2020/21

Predavanja za prvi i drugi kolokvijum 2020/21

Dozvoljeni izvod iz literature za PRVI kolokvijum