KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA RUTEŠIĆ
MLADEN GOGIĆ