GINEKOLOGIJA SA AKUŠERSTVOM (MEDICINA RADA 3)


Semestar: 9, 10
ECTS: 13
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene dvosemestralne nastave iz predmeta Ginekologija i akušerstvo, student Medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje anatomiju i fiziologiju genitalnog sistema žene. 2. Poznaje poremećaje anatomije i fiziologije genitalnog sistema žene. 3. Poznaje fiziologiju trudnoće i porođaja kao i patološke procese trudnoće i porođaja. 4. Sposoban je da samostalno uzme medicinsku istoriju i uradi ginekološki i akušerski pregled. 5. Sposoban je da sprovede normalan porođaj. 6. Sposoban je da uoči i prepozna teška stanja koja ugrožavaju zdravlje žene iz ginekološkog ili akušerskog razloga. 7. Posjeduje posebne vještine u komunikaciji sa pacijentkinjama različitog uzrasta od ranog djetinjstva do kasnog senijuma kao i komunikaciju sa timom koji će pacijentkinju zbrinuti ili preuzeti. 8. Primjenjuje principe zaštite i promocije reproduktivnog zdavlja. Oblast Medicina rada 1. Zna da ocijeni radnu sposobnost žena oboljelih od ginekoloških oboljenja, kao i u trudnoći

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA GLOBAREVIĆ4x2
5B+4S+4P
DANKO NATALIĆ4x3
12B+4S+2P
MILUTIN MITROVIĆ4x3
9B+5S+3P
GORDANA GLOBAREVIĆ3x2
5B+4S+2P
DANKO NATALIĆ2x3
12B+4S+2P
MILUTIN MITROVIĆ2x3
9B+5S+3P
SAŠA RAIČEVIĆ1.5x1
26B+13S+7P
SNEŽANA CRNOGORAC1.5x1
26B+13S+7P