OPŠTA MEDICINA


Semestar: 11
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: +2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

PREDMET: OPŠTA MEDICINA – IZBORNI PREDMET Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Opšta medicina, student medicine treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Zna da vodi osnovnu medicinsku dokumentaciju u ambulanti PZZ (koristi elektronski karton pacijenta. 2. Analizira najčešća hitna stanja koja se susreću u ambulantama doma zdravlja i hitne pomoći i donosi kompetentne odluke o njihovom rješavanju. 3. Umije da daje parenteralnu terapiju. 4. Obavlja toaletu i prevoj površnih rana.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA ZEKOVIĆ1x2
11S
MERZIKA HODŽIĆ1x2
11S
MILENA COJIĆ