KLINIČKA FARMAKOLOGIJA


Semestar: 11
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka jednosemestralne nastave i polaganja ispita iz Kliničke farmakologije, studenti medicine će biti osposobljeni da: 1. definišu osnovne principe i metode pretkliničkog i kliničkog ispitivanja ljekova 2. identifikuju i analiziraju faktore koji utiču na pravilan izbor i doziranje ljekova (životna dob, određena fiziološka i patološka stanja i sl.) u cilju optimizacije farmakoterapije 3. predvide, prepoznaju i prijave neželjena dejstva i spriječe klinički najvažnije interakcije ljekova 4.definišu osnovne principe farmakoekonomije i farmakoepidemiologije, i kritički evaluiraju dostupne informacije o ljekovima prilikom donošenja odluke o njihovom propisivanju 5. primijene principe racionalne farmakoterapije na najčešća oboljenja i stanja u kliničkoj praksi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DUBORIJA-KOVAČEVIĆ3x1
14B+16S+2P