Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Shvatiti potrebu za sistematskim pristupom u naucnoistrazivackom radu 2. Razumjeti principe naucnoistrazivackog rada u medicine 3. Osposobiti se za samostalno koncipiranje naucnoistrazivackog rada 4. Usvojiti principe timskog rada 5. Steci neophodna znanja I vjestine za za usmeno prikazivanje rada 6. Upoznati se sa nacinom prijavljivanja radova za objavljivanje u casopisima i sa recenzentskim postupkom

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJUBICA PEJAKOV1.3x1
29B+11S+2P
.5x1
29B+11S+2P
LIDIJA BANJAC.7x1
29B+11S+2P
.5x1
29B+11S+2P