KLINIČKE VJEŠTINE


Semestar: 8
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR NIKOLIĆ1x1
31B+15S+1P
2x5
31B+15S+1P