FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA


Semestar: 11
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Identifikovati i objasniti načela rehabilitacijskih metoda Procijeniti uticaj hronične bolesti i onesposobljenosti na bolesnika Razlikovati osnovne rehabilitacijske grupe bolesnika (nakon kraniocerebralne povrede, sa bolestima muskuloskeletnog sistema, sa spinalnim povredanama, nakon amputacija ekstremiteta, djeca sa smetnjama u razvoju) Utvrditi i vrednovati uspješnosti rehabilitacijskog postupka mjerenjima i specifičnim upitnicima Utvrditi indikacije za primjenu rehabilitacijske terapije i prepoznati kontraindikacije Izvesti i vježbati mjerenje pokretljivosti zglobova i kičme i procjenu mišićne snage korišćenjem mjernih instrumenata

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA NIKČEVIĆ VUKOVIĆ2x3
23B+1S
VESNA BOKAN2x1
23B+1S