PORODIČNA MEDICINA


Semestar: 12
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: +6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MERZIKA HODŽIĆ6x1
7B
MILENA COJIĆ6x1
7B
ALDIJANA ZEKOVIĆ6x1
7B