POSEBNA POGLAVLJA IZ JAVNOG ZDRAVLJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Studenti steknu razumijevanje i razviju kritičko mišljenje o tome kako globalizacija i razvoj utiču na zdravlje i da su osposobljeni za analizu odgovora i pristupa sadašnjih i budućih globalnih trendova koji imaju kako pozitivne, tako i negativne efekte po zdravlje, i nejednakosti u zdravlju. 2. Pored toga, očekivani ishodi se odnose i na osposobljavanje ljudi u zajednici da povećaju kontrolu nad svojim zdravljem i da ga unaprijede, da ojačaju aktivnosti na unaprijeđenju zdravlja u zajednici, da sprovode mjere prevencije oboljenja i učestvuju u aktivnostima na povećanju nivoa informisanja i kvantuma znanja o faktorima rizika po zdravlje i mjerama njihove eliminacije. 3. Takođe, studenti će biti u poziciji da primjenjuju principe javnog zdravlja u oblastima svog stručnog djelovanja, da se zalažu, da iniciraju, da zastupaju njihovu implementaciju u sve segmente zdravstvene zaštite. 4. Student će biti osposobljen da: edukuje građane o povećanju kontrole nad svojim zdravljem, unapređenju zdravlja i mjerama prevencije bolesti; sprovodi zdravstveno vaspitne aktivnosti i nadzor medicinskih sestara i drugog osoblja u timu; savjetuje majke o važnosti dojenja i načinu pravilne ishrane novorođenčeta i dojenčeta; procijeni pušački status, stepen zavisnosti od pušenja, kao i metode za odvikavanje od pušenja; identifikuje zavisnike o alkoholu i supstancama (droge), adekvatno pristupi ovim pacijentima i edukuje vulnerabilne grupe u prevenciji zloupotrebe alkohola i droga; edukuje vulnerabilne grupe (adolescenti) o seksualno prenosivim bolestima; razumije principe pravilne ishrane, te da građanima predloži adekvatan način ishrane; objasni značaj redovne fizičke aktivnosti i njenog uticaja na zdravlje; objasni gojaznost kao faktor rizika za obolijevanje od masovnih nezaraznih bolesti, te da predloži nefarmakološke mjere za njeno liječenje; identifikuje osobe pod stresom, te da ih obučava o metodama za redukciju stresa; razumije i analizira ključne faktore rizika, kao i principe promocije zdravlja u cilju prevencije kardiovaskularnih, malignih bolesti, hroničnih opstruktivnih bolesti pluća i dijabetesa; razumije specifičnosti gerijatrijske populacije i načine promocije zdravlja kod ove populacione grupe.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
AGIMA LJALJEVIĆ1.44x1
10S
ANETA BOŠKOVIĆ.66x1
10S