POSEBNA POGLAVLJA IZ JAVNOG ZDRAVLJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
AGIMA LJALJEVIĆ1.44x1
5S
ANETA BOŠKOVIĆ.66x1
5S