METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN LAUŠEVIĆ1x1
9S
1x1
9S
BOBAN MUGOŠA1x1
9S
1x1
9S