METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje opšte metodološke principe naučnog istraživanja. 2. Poznaje vrste naučnog istraživanja i njihove osnovne karakteristike. 3.Poznaje etičke norme u biomedicinskim istraživanjima 4. Zna osnovne elemente primjene medicine zasnovane na dokazima. 5. Poznaje koncepte povezanosti i uzročnosti, kao i kriterijume za uzročnost. 6. Zna da izračuna pokazatelje obolijevanja i umiranja 8. Zna da opiše vrste epidemioloških studija i njihove prednosti i nedostatke 9. Zna da razlikuje vrste uzoraka i njihovu primjenu. 10. Poznaje različite vrste greški mjerenja – pristrasnosti 11. Poznaje principe planiranja i prijavljivanja naučno-istraživačkog projekta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN LAUŠEVIĆ1x1
20S
1x1
20S
BOBAN MUGOŠA1x1
18S
1x1
18S