OSNOVI ĆELIJSKE BIOLOGIJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Osnovi ćelijske biologije, student treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje osnove ćelijske građe, funkcije i interakcije ćelije sa okolinom. 2. Shvati modele ćelijske signalizacije. 3. Razumije proces oštećenja i smrti ćelije i proces apoptoze. 4. Poznaje način receptorskog prenosa signala, njihovu strukturu i funkciju, kao i značaj blokade prenosa signala i njegovu terapijsku ulogu. 5. Poznaje osnove imunohistohemijske metode. 6. Razumije proces maligne transformacije ćelijei povezuje odnos između njih, a posebno ponašanje, kao faktor rizika po zdravlje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
FILIP VUKMIROVIĆ
VLADIMIR TODOROVIĆ