OSNOVI ĆELIJSKE BIOLOGIJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon odslušanih predavanja i vježbi biti osposobljeni da razumiju složene principe građe ćelije, međusobni uticaj ćelije na okolinu i okoline na ćeliju, razumje proces smrti ćelije i apoptoze, te njihov značaj u praktičnoj primjeni razvoja različitih terapijskih modaliteta. Osposobljeni su da primijene dobijena znanja iz procesa maligne alteracije ćelija, ćelijskog imuniteta i ćelijskih receptora u planiranju i izvođenju naučno-istraživačkihradova i projekata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
FILIP VUKMIROVIĆ