OSNOVI MOLEKULARNE GENETIKE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa molekularne genetike u medicinskim istraživanjima student doktorskih stuudija medicine i stomatologije biće osposobljen da: 1. opiše i raščlani osnovne postavke molekularne genetike, enzimske regulatorne sisteme i genske i epigenske mehanizme kontrole ekspresije gena; 2. definiše mehanizme nastanka mutacija i mehanizme popravka mutacija i koncipira osnovni model istraživanja pojave mutacija i njihovog uticaja na ljudsko zdravlje; 3. objasni postupke i metode u molekularnoj genetici koje se koriste za izučavanje i identifikaciju mutacija u humanom genomu; 4. anticipira značaj genetičkih istraživanja u određenim rizičnim populacijama i zna da objasni važnost različitih modela istraživanje u medicinskoj i molekularnoj genetici; 5. koristi relevantnu literaturu, baze podataka i stručne sajtove (OMIM, LDDB, POSSUM, ORPHANET); 6. postavi i rasčlani određeni medicinsk-genetički problem i prikaže presjek rezultata dosadašnjih istraživanja i planova u istraživanju tog problema; 7. prepozna bioetičke rizike i primijeni bioetičke principe u prikupljanju i rukovanju genetičkim podacima i zaštiti tajnost podataka u skladu sa bioetičkim principima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA MILJANOVIĆ