METODE I PRIMJENA ISTRAŽIVANJA U FIZIOTERAPIJI


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Prepoznaje vrste i ulogu različitih istraživanja, istraživačke metode i terminologiju 2.Razumije značenje i objašnjava značaj prakse zasnovane na dokazima i fizioterapije zasnovane na dokazima 3.Razvija vještine efikasnog pretraživanja kompjuterizovanih baza podataka i sposobnost pristupa novom znanju iz drugih izvora 4.Koristeći prihvaćene okvire, kritički ocjenjuje publikovana istraživanja u pogledu validnosti i primjenjivosti njihovih zaključaka u kliničkoj praksi fizioterapije 5.Rezultate istraživanja integriše u praksu fizioterapije kao dio sveobuhvatnog pristupa u skladu sa ICF okvirom 6.Cijeni značaj dobrih govornih i pisanih komunikacionih vještina za artikulisanje znanja u stručnom pisanju i kliničkoj praksi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDARKA RAKOČEVIĆ3x1
9S+2P