Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon uspješno završenog modula moći da analizira definicije zdravlja, razmatra i razlikuje odrednice zdravlja i bolesti, evaluira značaj zdravog načina života. Očekuje se da će student pokazivati znanje o značaju hroničnih bolesti i sledstveno poznavati preventivne mjere za prevenciju i kontrolu istih, objašnjava principe promocije zdravlja i prevencije bolesti, poznaje ulogu fizioterapeuta u ovoj oblasti zdravstvene zaštite. Da će pokazivati znanja, vještine i stavove potrebne za ocjenu potreba, planiranje, organizaciju i primjenu preventivih intervencija i programa za pojedince ili posebne populacije. Da će shvatiti značaj timskog rada poštujući oblasti kompetencija i odgovornosti svoje i drugih zdravstvenih profesija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA MEDENICA3x1
9S+2P