ENGLESKI JEZIK III


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz ovog predmeta, student će moći da: - interpretira informacije iz medicinskih časopisa i udžbenika - komunicira na međunarodnim skupovima na engleskom jeziku - ostvaruje medicinsku praksu na engleskom jeziku - upotrebljava riječi i izraze koji su u vezi sa osnovnim medicinskim pretragama, liječenjem i hirurškim intervencijama - upotrebljava riječi i izraze u domenu prevencije, epidemiologije i medicinske etike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ