OSNOVI NAUKE O PONAŠANJU


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Osnovi nauke o ponašanju, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Zna da opiše razvojne faze i tipove ličnosti, faze psihoseksualnog razvoja, konstrukciju rodnog identiteta, odnos žena i muškaraca u društvu, poremećaje seksualnosti , kao i uicaje socijalne sredine na ukupno i oralno zdravlje čovjeka. 2. Zna da opiše bioloske osnove nervnog sistema, aspekte ličnosti, karakter, teperament, inteligenciju, emocije, volju i motivaciju, obrazloži značaj morala, stavova, predrasuda, vrijednosti, empatije i prosocijalnog ponašanja u zdravstvenoj djelatnosti. 3. Zna da definiše pojam mentalnog zdravlja i bolesti, navede osnovne oblike poremećaja ponašanaja i osnovne metode liječenja, 4. Poznaje i objašnjava fiziološki i psihološki značaj oralnog zdravlja, prepoznaje psihogene oralne simptome i znake, bol i bolna stanja, osnovne metode liječenja. 5. Senzibilisan je da shvati emocionalno stanje oboljelog, prepozna sres i emocionalne reakcije na tjelesnu bolest. 6. Poznaje strategiju i vještinu komunikacije sa kolegama i pacijetnima i osposobljen je da pruži pomoć pacijentu da prihvati stomatološke procedure u dijagnostici i liječenju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA INJAC-STEVOVIĆ2x1
2B+4P