POVREDE USTA I ZUBA KOD DJECE


Semestar: 10
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Povrede usta i zuba kod djece, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje karakteristike, učestalost i značaj povreda orofacijalnog područja. 2. Poznaje protokol za zbrinjavanje povreda. 3. Poznaje klasifikaciju povreda. 4. Poznaje dijagnostičke i terapijske metode za zbrinjavanje povreda mekih tkiva, tvrdih zubnih tkiva i potpornog aparata zuba. 5. Sposoban je da samostalno pruži prvu pomoć kod povreda orofacijalnog područja i prepiše odgovarajuću terapiju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA STAROVLAH1x4
7B+12S+11P
SUNČICA BRNOVIĆ1x4
7B+12S+11P
MIRJANA ĐURIČKOVIĆ2x1
6S
SNEŽANA MATIJEVIĆ1x1
7B+12S+11P
2x3
7B+6S+11P