JAVNO ZDRAVLJE U STOMATOLOGIJI


Semestar: 7
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
AGIMA LJALJEVIĆ2x1
10B+8S+1P