Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Poznaje fizičke principe dobijanja slike upotrebom klasične radiografije, ultrazvuka, CT skenera i magnetne rezonance. 2. Upotrebljava i razumije radiološku treminologiju (hiperdenzno-hipodenzno, homogeno-nehomogeno, tipove fizioloških sjenki u radiologji, Hausfildove jedinice apsorbcije, rezolucija). 3.Poznaje osnovne radiološke metode izbora u radiološkoj dijagnostici pojedinih oboljenja, posebno muskuloskeletnog sistema, pluća, srca i krvnih sudova. Poznaje upotrebu radiološke dijagnostike u hitnim medicinskim stanjima. 4.Koristi zaštitu pacijenata od zračenja tokom radioloških pregleda po ALARA principu, posebno rizičnih grupa pacijenata (trudnice, djeca). 5.Poznaje dobro komunikaciju sa sa pacijentom tokom planiranja radioloških pregleda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGOSLAV NENEZIĆ1x1
7B+7S+9P
1x3
7B+7S+9P