Semestar: 7
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: 1. Imenuje najvažnija oboljenja oka i predstavi njihove karakteristike, 2. Kritički analizira najvažnije pojmove, 3. Objasni osnovne uzroke oboljenja, kliničku sliku i način liječenja kao i povezanost oboljenja zuba kao mogućeg fokusa očnih oboljenja 4. Prepoznaje razlike u oboljenjima 5. Primjenjuje stečeno znanje u cilju blagovremenog liječenja oboljenja zuba i tako preventivno utice na smanjenje zapaljenskih procesa na oku

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HARIS KUJUNDŽIĆ1x3
10B+4S+2P
ANTOANETA ADŽIĆ-ZEČEVIĆ1x1
10B+4S+2P