PRINCIPI EPIDEMIOLOŠKE NAUKE U STOMATOLOŠKOM


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN LAUŠEVIĆ2x1
3S
BOBAN MUGOŠA2x1
3S