MEDICINSKA INFORMATIKA


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Pounavanje informacionih sistemi u zdravstvu Ekspertski sistemi i veštačka inteligencija Biblioteke i bibliotečki sistemi, COBISS Baze i ptertaživanje baza Medicina zasnovana na dokazima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJUBIŠA STANKOVIĆ

Nastava 6. mart

Nastava 20. mart