PSIHIJATRIJA I NJEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razvije posebne navike u radu sa osobama s problemima mentalnog zdravlja. 2. prepoznaje probleme i potrebe pojedinca - u fizičkoj, psihološkoj i duhovnoj dimenziji i u terapeutskom odnosu. 3. razvija, sprovoditi i ocjenjuje planove sestrinstva i njege. 4. zna da funkcioniše samostalno i/ili kao član tima zdravstvene zaštite. 5. osigura njegu pacijenta, porodice i grupe na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKO RAIČEVIĆ
LIDIJA INJAC-STEVOVIĆ