Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. rukovođenje sobom i drugima - vještine organizacije ličnog rada (poznavanje sopstvenog stila rukovođenja, posebnosti, preferencija - uloge u timu u različitim situacijama, rukovođenje vremenom, sobom i drugima); 2. razumijevanje različitih stilova rukovođenja, značaja rada u timu, 3. uspjeh međuljudske komunikacije, pismene i usmene komunikacije, odnosa s medijima i javnošću; 4. korišćenje alata projektnog menadžmenta (uz zadate resurse i vrijeme); 5. korištenje alata organizacionog menadžmenta (razumijevanje organizacione kulture, strukture i funkcije, unutrašnjeg i spoljašnjeg organizacionog okruženja i uticaja, procjena snaga i nedostataka organizacije); 6. planiranje, odabir i oblikovanje intervencija; Specifične kompetencije: 1. zna, razumije i primijeni u praksi osnovne principe poslovanja u zdravstvu (iskustva Crne Gore i u svijetu); 2. zna, razumije i vrednuje učinak u raznim zdravstvenim ustanovama; 3. zna objasniti činioce koji utiču na funkcioniranje zdravstvenog sistema, te mogućnosti intervencije 4. zna i primijeni osnovne metode u procjeni zdravstvenog stanja (kvalitativne i kvantitativne) s pojedincem, malom grupom i zajednicom; 5. poznaje osnovne metode u analiziranju rada i planiranju u zdravstvenoj zaštiti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija