FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka kursa iz Farmakologije sa toksikologijom studenti Visoke medicinske škole će biti osposobljeni da: 1. poznaju osnove sudbine lijeka u ljudskom organizmu (resorpcija, raspodjela, metabolizam, izlučivanje) i mehanizme djelovanja ljekova 2. opišu najvažnije farmakološke efekte, indikacije i kontraindikacije pojedinih grupa ljekova 3. prepoznaju različite oblike ljekova i definišu mogućnosti i ograničenja njihove primjene 4. poznaju osnovne principe racionalne farmakoterapije, sa posebnim naglaskom na specifičnosti posebnih populacionih grupa 5. edukuju pacijente i članove njihovih porodica o važnosti pravilne primjene i doziranja ljekova 6. prepoznaju simptome najčešćih akutnih trovanja i definišu principe liječenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA MUGOŠA