MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM


Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA KLJAJIĆ2x2
24B
BORKO MARAŠ2x2
25B
JADRANKA VUKOVIĆ2x2
19B+7P
GORDANA MIJOVIĆ3x1
68B+7P