MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM


Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOVAN ŽIVKOVIĆ2x2
29B
LIDIJA KLJAJIĆ2x2
20B+3S+7P
GORDANA MIJOVIĆ3x1
49B+3S+7P