MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM


Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA KLJAJIĆ2x5
51B+7P
GORDANA MIJOVIĆ3x1
51B+7P