Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije ulogu biohemijske laboratorije u dijagnostici, praćenju i liječenju bolesti; 2. Poznaje vrste biološkog materijala koji se koristi u biohemijskim laboratorijama (kod zdravih osoba i u raznim patološkim i fiziološkim stanjima), načinom uzimanja, obrade i čuvanja; 3. Stečenim znanjima o teorijskim principima metoda, izabere adekvatnu metodu za dati parametar, kao i faktore koji utiču na njihov izbor; 4. Razumije osnovne biohemijske procese koji se odigravaju u ljudskom organizmu; 5. Razumije značaj određivanja biohemijskih parametara i tumači promjene u sadržaju biološkog materijala u raznim patološkim i fiziološkim stanjima;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STANIJA VELJIĆ2x4
68B+25P
SNEŽANA PANTOVIĆ2x1
68B+25P

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita

Rezultati ispita

Rezultati ispita

Rezultati ispita

Rezultati ispita

Treći turnus predavanja

Predavanja turnus 2

Predavanja turnus 1

Predavanje 10.04.

Predavanje 27.03.

Predavanje 13.03.2019.