ZDRAVSTVENA NJEGA U INTERNOJ MEDICINI SA INT.MEDIC


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+6+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
FAHRUDIN HADROVIĆ6x1
10B
OMER ŠAHMANOVIĆ6x1
10B
MARIJANA JANJIĆ6x1
6S+4P
DRAGICA DOBROVIĆ6x1
10B
ANDRIJANA POPOVIĆ6x1
1B+6S+4P
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ2.93x1
31B+12S+8P
DANKO ŽIVKOVIĆ.53x1
31B+12S+8P
BRIGITA SMOLOVIĆ.27x1
31B+12S+8P
LJILJA GLEDOVIĆ-MUSIĆ.27x1
31B+12S+8P