ZDRAVSTVENA NJEGA U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+5+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA PEŠIĆ5x1
14B
DENIS ADROVIĆ5x1
8B+4S+2P
AZRA LUKAČ5x1
9B+4S+2P
SAŠA RAIČEVIĆ2x1
31B+8S+4P
SNEŽANA CRNOGORAC2x1
31B+8S+4P