Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. zna i razumije anatomiju i fiziologiju ženskog reproduktivnog sistema. 2. utvrdi potrebne uslove za donošenja zdravog djeteta za život 3. zna fiziologiju trudnoće, porodjaja i sestrinske intervencije u normalnoj trudnoći, brigu o novorođenčetu i majci tokom babinja. 4. zna bolesti ženskog genitalnog sistema i sestrinsku njegu na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija