ZDRAVSTVENA NJEGA U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+5+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA RAIČEVIĆ
SNEŽANA CRNOGORAC
AZRA LUKAČ