ZDRAVSTVENA NJEGA U GERIJATRIJI SA GERIJATRIJOM


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+5+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZUHRA HADROVIĆ5x1
15B
VESNA PANTOVIĆ5x1
10B+6S
BILJANA RALEVIĆ5x1
11B+3S+2P
MERDIN MARKIŠIĆ4x1
36B+9S+2P