ZDRAVSTVENA NJEGA U GERIJATRIJI SA GERIJATRIJOM


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+5+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKO RAIČEVIĆ5x2
14B+7S
VESNA PANTOVIĆ5x2
13B+7S
MERDIN MARKIŠIĆ4x1
27B+14S+1P