STANDARDI ZDRAVSTVENE NJEGE U INTERNOJ MEDICINI


Semestar: 2
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumjevanje metoda standardizovanih postupaka kliničkog i dijagnostičkog ispitivanja, njezi i liječenju internističkih bolesnika. 2. Osposobljenost da identifikuje zadatke i obaveze medicinske sestre u internističkim granama, na odjeljenjima i specijalističkim kabinetima interne medicine. 3. Osposbljenost studenta za prepoznavanje životno ugrožavajućih stanja u internoj medicine i preduzimanja adekvatnih postupaka. 4. Osposobljenost za rukovođenje timom zdravstvene njege u jedinicama intenzivne njege i liječenja 5. Sposobnost primjene sestrinskih intervencija u prehospitalnom i hospitalnom zbrinjavanju internističkih bolesnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BATRIĆ BABOVIĆ4x2
15B
DIVNA KEKUŠ3x1
15B