STANDARDI ZDRAVSTVENE NJEGE U INTERNOJ MEDICINI


Semestar: 2
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJANA RALEVIĆ4x2
15B
DIVNA KEKUŠ3x1
15B