PALIJATIVNA NJEGA I ZBRINJAVANJE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARICA DAVIDOVIĆ1x2
15B
KRISTINA RADOMAN2x1
15B