MENADŽMENT U ZDRAVSTVU


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sticanje novih teorijskih znanja, unapredjenje vještina komunikacije, kao i profesionalnih vještina komunikaciju u menadžmentu u zdravstvu. Razumijevanje načina i važnosti komunikacije unutar zdravstvenog tima. Analiziranje specifičnosti koncepta zdravstvenih usluga, novih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i protokola u zdravstvenom zakonodavstvu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAFET LJEŠNJANIN2x1
14B
1x1
14B