Semestar: 4
ECTS: 20
Status: Obavezan
Fond: +18+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti su osposobljeni: 1. da samostalno rešavaju probleme iz oblasti zdravstvene njege zasnovane na dokazima primenom adekvatnih metoda; 2. stekli su samostalnost u obradi zadate teme; 3. stiču sposobnosti analize problema i nalaženja rešenja, sa kritičkom analizom; 4. osposobljeni za preciznost u pisanju i usmenom izlaganju svog rada; 5. osposobljeni su za povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti zdravstvene njege i medicine; 6. osposobljen je za evaluaciju i samoevaluaciju istraživanja, diskusiju , javno saopštavanje zaključaka do kojih su došli akoji su primenljivi u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIODRAG RADUNOVIĆ