Semestar: 10
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 1+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA MUGOŠA
TANJA VOJINOVIĆ
VERA DABANOVIĆ