BIOFARMACIJA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Definiše fiziološke, fizičko-hemijske i farmaceutsko-tehnološke faktore koji utiču na oslobađanje ljekovite supstance iz farmaceutskog oblika; 2. Primjeni stečena znanja u formulaciji teško rastvorljivih i slabo permeabilnih ljekovitih supstanci; 3.Definiše klasu ljekovite supstance prema biofarmaceutskom sistemu klasifikacije, procijeni i predloži odgovarajući farmaceutski oblik; 4. Izvrši biofarmaceutska ispitivanja farmaceutskog oblika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA VOJINOVIĆ1x1
25B+9S
2x2
25B+9S