OSNOVI FARMACEUTSKOG MENADŽMENTA


Semestar: 9
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Primijeni teorije organizacije,organizacione promjene i organizacione modele, i upravljanje sistemom kvaliteta; 2. Definiše specifičnosti farmaceutskog poslovanja u privredi i zdravstvu,i njihove medjusobne odnose; 3. Identifikuje osnovne metode marketinškog ponašanja na farmaceutskom i zdravstvenom tržištu; 4. Poznaje informaciono-komunikacione tehnologije u promociji zdravlja i ljekova; 5.Primjeni stečena znanja u procesu snabdijevanja ljekova, u lancu proizvodjač-veledrogerija-apoteka zdravstveni sistem; 6. Primijeni stečena znanja iz menadžmenta za upravljanje javnim i drugim apotekama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA POTPARA
VERA DABANOVIĆ2x1
23B+12S+1P
1x1
23B+12S+1P