FARMACEUTSKA PRAKSA I


Semestar: 9
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA VOJINOVIĆ2x1
19B+18S
2x2
19B+18S