ANALITIČKA HEMIJA U FARMACEUTSKOJ PRAKSI I


Semestar: 9
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Napravi adekvatan pristup u analizi realnih uzoraka; 2. Definiše problem i izabere odgovarajuću tehniku uzorkovanja, metodu pripreme uzorka i uzorak pripremi za kvantitativnu hemijsku analizu; 3. Izabere adekvatnu analitičku metodu za analizu neorganskih jona, obradi i protumači dobijene rezultate.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA VUKAŠINOVIĆ-PEŠIĆ1x1
14S
1x1
14S

Rezultati ispita

Rezultati ispita