ENGLESKI JEZIK FARMACEUTSKE STRUKE


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ1x1
22B+12S
BRANKA ŽIVKOVIĆ1x1
22B+12S