Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student upoznaje istorijske i kulturološke osnove razvoja farmacije(nauke i prakse); razumije profesionalnu i društvenu ulogu farmaceutske djelatnosti i primijenjuje različite vještine komunikacije u farmaciji i društvu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA POTPARA
VERA DABANOVIĆ3x1
31B
1x1
31B