UVOD U FARMACIJU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student upoznaje istorijske i kulturološke osnove razvoja farmacije(nauke i prakse); razumije profesionalnu i društvenu ulogu farmaceutske djelatnosti i primijenjuje različite vještine komunikacije u farmaciji i društvu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA POTPARA3x1
32B
1x1
32B